Aan het woord….Jan Vente


2 november 2022
wethouder-jan-vente-cu

In een terugkerende rubriek maakt u kennis met één van onze leden uit de adviesraad. Dit keer is de beurt aan Jan Vente, wethouder Krimpenerwaard, voorzitter triple helix overleg regio Midden-Holland.

Waarom is de komst van Campus Gouda van belang voor regio Midden-Holland?
“Regio Midden-Holland is een vitale en economische regio. Er zijn hier verschillende vormen en niveaus van onderwijs en er is hier veel bedrijvigheid. Toch is het voor bedrijven moeilijk om aan hoog opgeleid personeel te komen. Dat geldt voor de high-tech sector, maar ook voor de zorginstellingen. De komst van hbo opleidingen naar regio Midden-Holland brengt hbo studenten naar de regio, maar biedt ook volwassenen die werken op mbo niveau de mogelijkheid om dichtbij huis verder te leren, want bij het principe van een leven lang leren, wat regio Midden-Holland stimuleert, horen ook hbo opleidingen.”

Welke rol speelt de gemeente Krimpenerwaard bij Campus Gouda?
“De beleving van mensen buiten de randstad is dat de Krimpenerwaard een eiland is. Studenten uit bijvoorbeeld Utrecht kiezen om die reden niet snel voor een stage hier. Dat is jammer voor de bedrijven, maar ook voor de hbo-ers. Wij hebben hier een breed scala aan bedrijven, zoals high-tech, maritiem en bouwbedrijven. Heel interessant. Voor studenten is het vanuit Campus Gouda laagdrempeliger om bij deze bedrijven stage te lopen. Daarbij is er hier een nauwe samenwerking tussen mbo, voortgezet onderwijs, en bedrijven. Als gemeente dragen wij hier ons steentje aan bij, wij zijn een soort schakel. Deze ervaring komt zeker van pas bij Campus Gouda.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste ingrediënten van Campus Gouda?
“Een groot gebouw is geen voorwaarde, wel een meetingpoint, voor studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven en de zorginstellingen. Campus Gouda biedt de hogescholen een netwerk aan. En netwerken, dat kunnen we in regio Midden-Holland goed.”

Waar hoopt u op?
“In eerste instantie ben ik gelukkig met twee opleidingen op het gebied van zorg en informatietechnologie. Overigens zou een opleiding Transport en Logistiek het hier ook goed doen. Alle gemeenten in de regio hebben hiermee te maken.”

Waar bent u trots op?
“Als regio Midden-Holland zijn we al ver gekomen. Bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijs en gemeenten weten elkaar goed te vinden We hebben hier een mooi landschap aan mbo opleidingen. Het is eigenlijk logisch dat er ook een aanvulling komt met hbo opleidingen. Dat gaan we terugzien bij Campus Gouda. Het is een mooie ambitie van de hele regio.”