Aan het woord….. Hennie Bouwens van regio Midden-Holland


3 november 2022
copyright Lima Fotografie

In deze rubriek maakt u kennis met één van onze samenwerkende partners. Campus Gouda is een samenwerking tussen de vijf gemeenten in regio Midden-Holland: Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Wat deze netwerksamenwerking precies inhoudt vertelt Henny Bouwens, programmasecretaris/adviseur Economie en Wonen Regio Midden-Holland.

Hoe functioneert Regio Midden-Holland?

“Regio Midden-Holland werkt als netwerksamenwerking. De vijf betrokken gemeenten hebben met elkaar strategische doelen bepaald waarbij zij gezamenlijk en gecoördineerd optreden. De doelen zijn vastgesteld in de regionale strategische agenda. Er is een lobbydocument ontwikkeld met daarin tien lobbypunten. Die zijn aan drie regionale kernthema’s gekoppeld: groeigebied, economische vitaliteit en bereikbaarheid.”

Hoe zit die samenwerking er in de praktijk uit?

“Vanuit vijf inhoudelijke bestuurlijke overleggen werken de gemeenten samen met onder andere vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven aan strategische belangenbehartiging. Dat gebeurt ook vanuit de meer specifieke strategische visies die de bestuurlijke overleggen hebben opgesteld. Vanuit de triple helix samenwerking van Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt zijn de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) en de strategische economische visie recent opgesteld.”

Kunt u voorbeelden noemen van projecten die hieruit zijn ontstaan?

“Er zijn veel regionale ontwikkelingen die de moeite van het vermelden waard zijn. Campus Gouda is uiteraard een mooi voorbeeld van hoe vanuit een regionale economische visie een nieuwe onderwijsmogelijkheid is opgezet in en voor de regio. De lobby van partners aan de regionale economische tafel bij de provincie voor voldoende ruimte voor bedrijvigheid is van belang. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Om de lobby kracht bij te zetten hebben we op 1 september een succesvol werkbezoek van de Statencommissie Ruimte Wonen Economie aan bedrijventerreinen in de regio georganiseerd. Ook bij het werkbezoek van gedeputeerde Willy de Zoete aan de regio op 5 november staat de brede problematiek van ruimte voor bedrijvigheid centraal. Maar ook de succesvolle aanvraag van samenwerkend bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten bij de provincie voor een MKB-deal is het vermelden waard. Overigens komt gedeputeerde Willy de Zoete op 12 november op werkbezoek, waarbij de projecten die mede door toekenning van de MKB-deal versneld kunnen worden, belicht worden.”

Welke kansen ziet u nog meer op het gebied van onderwijs in de regio Midden-Holland?

“Zoals de economische visie van de regio ook al stelt, is de beroepsbevolking een sterk punt in deze regio. Het onderwijs zet al flink in op techniek. Mooi om dat terug te zien in diverse regionale projecten. We blijven inzetten op goede samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven. Onze economische visie kiest nadrukkelijk voor de koppeling met verschillende maatschappelijke thema’s, zoals techniek als voorwaarde voor transities op het gebied van energie, klimaat, transport en logistiek, vergrijzing, zorgkosten en bodemdaling.

Het onderwijs is cruciaal in het scheppen van een goed innovatieklimaat en bij het aantrekken van jongeren. Goed dus dat het onderwijs bij de projecten van de MKB-deal een belangrijke rol speelt. Diverse projecten illustreren dat zoals ‘Toekomstbestendige Metaalopleidingen-aanbod in Midden-Holland’, ‘Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Bouw in Midden-Holland’ en ‘Het ontwikkelen van een case voor stadsdistributie in Midden-Holland. Maar ik denk ook aan het realiseren van een fieldlab Smart Industry in Midden-Holland. Dat bevordert de goede samenwerking in de triple helix, onder andere door korte lijnen.

Campus Gouda is een verbetering van de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat is één van de ambities uit de regionale visie. Er lopen diverse mooie projecten of projecten die op stapel staan, bijvoorbeeld ter uitwerking van de MKB-deal en de hbo zorgmodule Communiceren in de zorg.”

Ziet u ook uitdagingen met betrekking tot de regionale samenwerking?

“Er liggen veel uitdagingen voor de regionale samenwerking: ruimtebehoefte voor woningen en bedrijvigheid, bereikbaarheid, de druk op de woningmarkt, de ontwikkeling van het Vijfde Dorp, bodemdaling, de arbeidsmarkt, duurzaamheid. Genoeg waar de samenwerkende gemeenten met lokale en regionale partners voor aan de lat staan.”