Aan het woord….Arjan van der Hoorn


23 januari 2023
Profielfoto Arjen van der Hoorn

In augustus 2022 begon Arjan van der Hoorn als directeur MBO College Welzijn en Zorg, met CIV Welzijn & Zorg in zijn portefeuille. Een spannende fase, want na vier jaar was de tijd aangebroken om samen met de partners naar de toekomst te kijken. Gaan we een doorstart maken? In november was de kogel door de kerk: CIV Welzijn & Zorg gaat door. “Met 6000 studenten in deze sector, krapte op de arbeidsmarkt en de grote behoefte aan Leven Lang Ontwikkelen, is het belang om door te gaan nog groter geworden.”

Gefeliciteerd, CIV Welzijn & Zorg gaat de nieuwe fase in. Vorig jaar is de nieuwe koers gepresenteerd. Wat houdt die in?

“We gaan verduurzamen. Zo gaan we bijvoorbeeld alle innovaties die tot nu toe zijn ontwikkeld, inbedden in de 12 verschillende onderwijsteams bij mboRijnland. Iedereen die daarin een relatie heeft met de buitenwereld, moet goed op de hoogte zijn en zijn of haar rol pakken, zoals de teamleider, de ontwerper, de docent, de ontwikkelaar en de verbindingsofficier. Die nieuwe koers betekent ook dat we ons gaan focussen op vier speerpunten: zorginnovatie en technologie, leren in context van de praktijk, modulair certificeerbaar onderwijs en een andere kijk op inzetbaarheid. Het streven is dat we met elke samenwerkingspartner een bepaalde variant uitvoeren. Zo ervaart iedereen de meerwaarde.”

Tekst gaat verder onder foto.

Hoe ziet de samenwerking met Campus Gouda eruit?

“De nieuwe koers van CIV Welzijn & Zorg betekent dat we nog meer gaan opereren als een regionale netwerkorganisatie. Een kenmerk daarvan is dat je verschillende knooppunten verbindt. Daar is Campus Gouda er één van. Het mooie van Campus Gouda is dat er vanuit een duidelijke visie is gestart. Als regio directeur mboRijnland voor Techniek en ICT was ik betrokken bij de start van de visie ontwikkeling van regio Midden-Holland. Daar kwamen ook vier thematische speerpunten uit, waaronder het ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen middels zorgtechnologie. Maar ook heel specifiek voor die regio; bouwen in moeilijke bodemomstandigheden. Campus Gouda als spin off van zo’n prachtige visie van Midden-Holland: dan drijft dat ergens op. Dat is een stevige basis. Het haalt visie en ambitie van papier en geeft vorm aan de uitvoering. Daarnaast sluiten de hoofdopgaven en doelstellingen uit het actieprogramma van de Economische Agenda Gouda naadloos aan op de visie van regio Midden-Holland. Dat maakt het geheel tot een solide samenwerking waarbij de krachten vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven worden gebundeld. Het Experience Lab is daar een mooi voorbeeld van. Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Het personeelstekort in zorg en welzijn is nog steeds groot, welke rol zie jij daarin weggelegd voor Campus Gouda en CIV Welzijn & Zorg?

“Eén van onze speerpunten is andere kijk op inzetbaarheid. Als je als verschillende partijen met elkaar de krachten verenigt, kun je een duidelijke vuist maken en op een innovatieve manier omgaan met personeel. Op verschillende plekken werken studenten niveau 2, 3 en 4 multilevel samen. Dat zijn we in het onderwijs nog niet gewend en vraagt ook wat van docenten. Als je op die manier opleidt, dan heeft het ook paralellen met het werkende leven. In het ziekenhuis of een zorginstelling werken mensen van verschillende lagen, als je dat tijdens de opleiding ook doet dan maak je al dat stapje.”

Campus Gouda wil meer hbo opleidingen in regio Midden-Holland. Hoe sta je daar tegenover?

“Dat is goed voor de regio, het onderwijs en voor de werkvloer. Ook dat is praktijkecht. Tijdens het samenwerken leren de studenten van elkaar. De hbo’er leert van de mbo’er over praktische wijsheid. En andersom leert de mbo’er van de hbo ‘er meer over bijvoorbeeld onderzoek en het theoretische gedeelte.”

Wat zijn je wensen voor 2023?

“Komend jaar hebben we CIV Welzijn & Zorg als netwerk stevig op de kaart staan. We willen er nog meer partners bij betrekken. Een regionaal netwerk is een meerwaarde, waarbij iedereen zich verbindt aan bijvoorbeeld de innovatie motor, de kenniscommunity en waar onderzoek plaats vindt. Het kenmerk van een netwerk is dat je met elkaar mag experimenteren, kijk naar Campus Gouda, daar experimenteren we met zorgtechnologie. Laten we de lessen die we daar leren, met elkaar delen. Dat zie ik als de functie van CIV Welzijn & Zorg, bijvoorbeeld bij onze werkveldconferentie.

Een lerend regionaal netwerk is ook voor mboRijnland een meerwaarde. Als een school zo stevig in de regio is gepositioneerd, dan wordt het onderwijs ook betekenisvol. Door die nauwe betrokkenheid van bedrijven voelen studenten net even dat extra laagje bij het onderwijs. Het maakt het heel relevant voor ze, juist door dat personeelstekort. Studenten krijgen extra energie als ze merken dat er een goede context is. Ze zien dat ze een bijdrage kunnen leveren.”